Prelievanie tekutín I.

akvarium

Máme 5 a 3 litrovú nádobu a neobmedzené množstvo vody.
Ako pomocou týchto nádob zmeriame presne 4 litre?

Prelievanie tekutín II.

Máme tri nádoby: 8, 5 a 3-litrovú.
Cieľom je rozdeliť 8 litrov na polovice (4 + 4 litre) minimálnym počtom prelievaní.

Prelievanie tekutín III.

Máme 3 nádoby: 7, 4 a 3-litrovú. Iba 7-litrová je plná.
Najmenším počtom prelievaní získajte množstvo 2, 2 a 3 litre.

Prelievanie tekutín IV.

Ako naberiete 6 litrov vody, ak máte iba 4 a 9-litrovú nádobu.

Prelievanie tekutín V.

pohare

Zmerajte presne 2 litre vody ak máte:
1.    4-litrovú a 5-litrovú nádobu
2.    4-litrovú a 3-litrovú nádobu

Prelievanie tekutín VI.

Máte 3 nádoby. V nádobe A, ktorá je 8 litrová, je 5 litrov vody. V nádobe B, ktorá je 5 litrová, sú 3 litre vody. V nádobe C, ktorá je 3 litrová, sú 2 litre vody.
Dokážete namerať v niektorej nádobe liter vody, ak budete prelievať len 2-krát?

Váženie I.

vaha

Máte 10 vrecúšok plných mincí, v každom vrecúšku je 1000 mincí. V jednom vrecúšku sú všetky mince falošné. Pravá minca váži 1 gram, falošná 1,1 gramu.
Ako zistíte jedným vážením na presných váhach, v ktorom vrecúšku sú falošné mince? A ak by ste nevedeli koľko je vrecúšok s falošnými mincami?

Váženie II.

Predpokladajme, že gumové medvedíky sú 10 gramov ľahké, zatiaľ čo ich nepodarené imitácie vážia iba 9 gramov. V 7 kartónoch sú 4 kartóny s pravými medvedíkmi.
Na presných váhach zistite iba jedným vážením a použitím minimálneho počtu medvedíkov, v ktorých kartónoch sú falošné medvedíky.

Váženie III.

Podobne ako pri predchádzajúcej úlohe - iba o krok ďalej. Majme 8 vrecúšok, v každom je 48 mincí. 5 vrecúšok obsahuje iba pravé mince (vážiace 10 gramov), ostatné obsahujú iba falošné mince (vážiace 9 gramov). Falošné mince sú o 1 gram ľahšie než pravé mince. Samozrejme vrecúška sa na prvý pohľad nedajú odlíšiť.
Na presných váhach zistite iba jedným vážením a použitím minimálneho počtu mincí, v ktorých vrecúškach sú falošné mince.

Váženie IV.

vaha

Jedna z dvanástich biliardových gúľ je trošičku ľahšia alebo ťažšia (to sa nevie) než ostatné.
Najmenej koľko vážení stačí na identifikovanie tejto gule (aj či je ťažšia alebo ľahšia) použitím rovnoramenných váh?

Váženie V.

Na vianočnom stromčeku viseli dve modré, dve červené a dve biele gule. Všetky vyzerali na vlas rovnako, ale v každom farebnom páre bola vždy jedna o niečo ťažšia než druhá. Všetky tri ľahšie vážili rovnako, takisto ako aj všetky tri ťažšie gule vážili rovnako.
Dokážete určiť, ktoré gule sú tie ťažšie, a ktoré ľahšie iba na dve váženia na rovnoramenných váhach?

Váženie VI.

Máme 9 guličiek, rovnako veľkých, rovnako ťažkých. Iba jedna z nich je trošku ťažšia.
Ako ju vypátrame, ak môžeme iba dvakrát vážiť na rovnoramenných váhach?

Váženie VII.

Máme 27 pingpongových loptičiek. Jedna je trocha ťažšia než ostatné.
Koľko treba vážení (minimálne) aby sme určili túto loptičku.

Váženie VIII.

Aká je sada piatich závaží prostredníctvom ktorých možno odvážiť každý objekt vážiaci od 1 gramu po 121 gramov (interval = 1 gram), ak je možné dávať závažia na obe strany rovnoramenných váh?

Presýpacie hodiny I.

presypacie hodiny presypacie hodiny

Máte 2 presýpacie hodiny. Jedny sú sedemminútové a druhé štvorminútové.
Ako ich pomocou zmeriate presne 9 minút.

Presýpacie hodiny II.

Učiteľ matematiky chcel netradičným spôsobom odmerať študentom čas na test v dĺžke 15 minút. Na odmeranie 15 minút použil len presýpacie hodiny, ktoré sa presypú presne za 7 minút a druhé presýpacie hodiny, ktoré sa presypú presne za 11 minút, pričom presýpacie hodiny obrátil za celý čas merania len 3-krát.
Vysvetlite, ako učiteľ odmeral 15 minút.

Zápalné šnúry

Vašou úlohou je presne odmerať čas 45 minút, ak nemáte k dispozícií nič iné len dve zápalné šnúry a zápalky, ktorými šnúry môžete zapáliť. Zápalné šnúry, ktoré máte k dispozícií majú nasledujúce vlastnosti:

  1. Zápalné šnúry sú spletené z rôznych materiálov, ktoré nehoria rovnakou rýchlosťou, takže začiatok šnúry môže horieť rýchlejšie, po chvíľke sa môže horenie spomaliť a následne opäť zrýchliť.
  2. Každá zo šnúr horí od zapálenia jedného konca až po dohorenie na druhom konci šnúry presne jednu hodinu.
  3. Zápalné šnúry sú také rozdielne, že ak začiatky oboch šnúr zapálite naraz, tak napr. po 10 minútach každá z nich horí v inej vzdialenosti od zapáleného začiatku.

Svoj spôsob merania 45 minút opíšte.

Odporúčam pokračovať s ďalšími hlavolamami na prevozy cez rieku >>

Páčia sa vám tieto hlavolamy a chcete ich odporučiť známym?
Je to jednoduché - stačí kliknúť na nasledovné Google "+1" a Facebook "Like" tlačidlá.

TOPlist