Zápalkové Rovnice

Pokúste sa opraviu00c5u00a5 chybu premiestnením jedinej zápalky, a to tak, aby vznikla správna rovnosu00c5u00a5 (nie nerovnica).

Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
XI - V = IV (viac riešení)

Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
X + V = IV (viac riešení)

Z 10 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
L + L = L (viac riešení)

Z 12 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
VI = IV - III (viac riešení)

Z 14 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
XIV - V = XX

Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
IX - IX = V

Z 12 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
X = VIII - II

Z 7 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
VII = I

4 Trojuholníky

Premiestnite jednu zápalku tak, aby ste z týchto dvoch trojuholníkov dostali 4 rovnaké trojuholníky.
4 trojuholniky

Domu00c4u008dek

1. Prelou00c5u00bete práve dve zápalky tak, aby vzniklo jedenásu00c5u00a5 štvorcov.
2. Prelou00c5u00bete štyri zápalky a vytvorte 15 štvorcov.
dom

Ryba

Obrázok znázoru00c5u0088uje plávajúcu rybu. Prelou00c5u00bete práve 3 zápalky, aby ryba plávala na druhú stranu.
ryby

Králikáreu00c5u0088

Na obrázku sú ohraniu00c4u008dené "garsónky" pre 6 králikov. Dokáu00c5u00beete postaviu00c5u00a5 pre týchto 6 králikov dôstojné ubytovanie len s 12 zápalkami. Kau00c5u00bedý králik musí mau00c5u00a5 rovnako veu00c4u00beký priestor.
zajace

Krava

Na obrázku je krava s týmito u00c4u008dasu00c5u00a5ami: hlava, telo, rohy, nohy, chvost. Krava sa pozerá vu00c4u00beavo. Prelou00c5u00bete práve dve zápalky tak, aby sa dívala vpravo.
krava

Ku00c4u00beúu00c4u008d

1. Premiestnite štyry zápalky tak, aby vznikli tri štvorce.
2. Premiestnite tri zápalky a vytvorte dva štvoruholníky.
3. Premiestnite dve zápalky a vytvorte dva štvoruholníky.
kluc

Dotyky

Šesu00c5u00a5 zápaliek umiestnite tak, aby sa kau00c5u00bedá dotýkala všetkých piatich ostatných.
dotyk

Odporúu00c4u008dam pokrau00c4u008dovau00c5u00a5 s u00c4u008falšími obrázkovými hlavolamami >>

Páu00c4u008dia sa vám tieto hlavolamy a chcete ich odporuu00c4u008diu00c5u00a5 známym?
Je to jednoduché - stau00c4u008dí kliknúu00c5u00a5 na nasledovné Google "+1" a Facebook "Like" tlau00c4u008didlá.