Algebrogramy

Algebrogramy (taktiež nazývané kryptagramy) sú aritmetické problémy, v ktorých hlavnou úlohou je nahradiť písmená číslicami (rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi) tak, aby vyznačené matematické operácie boli pravdivé.

 SEND
 MORE
-----
MONEY
ABCB - DEFC = GAFB
  :   +   -
 DH x  AB = IEI
-------------------
 GGE + DEBB = DHDG
IFIB - EBG = CEH
  -   -   +
 CCE / GD = FE
-----------------
 EFF + EED = CBA
DVA * DVA = STYRI
D + V + A + D + V + A = S + T + Y + R + I 

Odporúčam pokračovať s ďalšími geomtrickými hlavolamami >>

Páčia sa vám tieto hlavolamy a chcete ich odporučiť známym?
Je to jednoduché - stačí kliknúť na nasledovné Google "+1" a Facebook "Like" tlačidlá.

TOPlist