Doplňovačka

Do každého riadku aj do každého stĺpca tabuľky (biele polia) umiestnite písmená A, B, C, D a E (v prvej tabuľke len A, B, C, D), a to tak, aby sa každé z týchto písmen v každom riadku aj stĺpci vyskytovalo len raz. Písmená na obvode označujú najbližšie písmeno v danom stĺpci alebo v danom riadku (napr. ak je na okraji riadku vpravo uvedené písmeno C, tak prvé písmeno sprava bude C, aj keď nemusí byť umiestnené na prvej pozícii sprava).
Ak na okraji nie je umiestnené žiadne písmeno, neznamená to, že prvé políčko je voľné, ale znamená to, že prvé písmeno môže byť ktorékoľvek z A, B, C, D, E. Každé z písmen sa v tabuľke nachádza len 6-krát (do počtu sa nezapočítavajú písmená na okraji tabuľky).

pismena 3 pismena 2 pismena 1

Domino

Na obrázku je rozmiestnených 28 dielov domina (0-0, 0-1, 0-2, ..., 6-6). Bohužiaľ, strany jednotlivých dielov nie sú odlíšiteľné od stredných priečok a vašou úlohou je zistiť presnú polohu všetkých dielov domina (tj. vyznačiť ich hranice).

domino

Krížovka

Do tejto krížovky sa vpisujú čísla (nie slová), do každého políčka jedna číslica. Legenda je vyjadrená matematickými operáciami, napríklad "D.6 x 3" znamená, že musíte vpísať číslo, ktoré je trojnásobkom čísla D.6 (šesť zvisle).

krizovka

Vodorovne:
A.1 = D.6 x 3
A.4 = A.7 x A.7
A.5 = (D.3 x 7) - 1
A.6 = A.1 + A.5
A.7 = D.3

Zvisle:
D.1 = ?
D.2 = A.7 x 6
D.3 = D.6 + 6
D.4 = A.4 - 210
D.6 = (D.2 + 9) x 1/7

Had

Morský had, dlhý 45 metrov, je schovaný pod morskou hladinou. Jednotlivé časti hada na seba nadväzujú vodorovne alebo zvisle. Had se nikde nedotýka sám seba, a to ani diagonálne. Nad hladinu vykúka jeho hlava (1), chvost (45) a kúsok tela (23). Čísla (žlté) na kraji obrázku udávajú, koľko kusov hada leží v príslušnom riadku alebo stĺpci. Čierne štvorčeky označujú kamene, ktorými had nemôže prechádzať. Zistite hadovu presnú polohu.

nessie

Hexagóny

Nájdite uzatvorenú (kde začnete tam skončíte), nekrižujúcu sa cestu cez hexagóny (šesťuholníky), pričom cez hexagóny môžete prechádzať len raz a z jedného do druhého len stredom dotykových hrán tak, aby nevznikol ostrý uhol. Čísla určujú počet susediacich hexagónov, cez ktoré vedie cesta, pričom cez hexagóny s číslom nie je možné prechádzať.

hexagon

Odporúčam pokračovať s ďalšími paradoxami >>

Páčia sa vám tieto hlavolamy a chcete ich odporučiť známym?
Je to jednoduché - stačí kliknúť na nasledovné Google "+1" a Facebook "Like" tlačidlá.

TOPlist